PM3image002.jpg

УКРАЇНА

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«НАДЕЖДІВСЬКИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

(ЯСЛА-САДОК) «СОНЕЧКО» ЗАГАЛЬНОГО РОЗВИТКУ»

НОВОПІЛЬСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

53042 вул.Садова, 19 с. Надеждівка Криворізький район Дніпропетровська область

Е-mail:dnz.nadezhdivka@gmail.com, http://dnznadezhdivka.com, код ЄДРПОУ 34752473

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Вих. №__________________

від «___» __________ 2021 р.

Орган ліцензування – Дніпропетровська

обласна державна адміністрація

 

 

ЗАЯВА
про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності
на рівні дошкільної освіти

 

Прошу видати ліцензію на провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти без проходження процедури ліцензування відповідно до підпункту 6 пункту 3 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 05 вересня 2017 року № 2145-VІІІ «Про освіту».

Ліцензіат Комунальний заклад «Надеждівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Сонечко» загального розвитку» Новопільської сільської ради

Керівник завідувач Бондарь Тетяна Олексіївна

Ідентифікаційний код 34752473

Організаційно-правова форма комунальний заклад

Форма власності комунальна

Засновник Новопільська сільська рада

Місце знаходження 53042, Дніпропетровська область, Криворізький район,

с. Надеждівка, вул. Садова, 19.

Місце провадження освітньої діяльності 53042, Дніпропетровська область, Криворізький район , с. Надеждівка, вул. Садова, 19.

Телефон 0969461894, телефакс -, адреса електронної пошти dnz.nadezhdivka@gmail.com вебсайт - http://dnznadezhdivka.com

Поточний рахунок UA 428201720344240006000115123 ДКСУ м. Київ

З Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти ознайомлений і зобов’язуюся їх виконувати.

 

Відомості, зазначені в документах, поданих для ліцензування є достовірними.

 

Бажаний спосіб отримання документів - особисто.

 


Завідувач


__________


Тетяна БОНДАРЬ

     

Адміністратор________________________________

Реєстраційний номер____________________________

від «___»______________20_____р.

 

МП