Робочий навчальний план

КЗ«Надеждівський дошкільний навчальний заклад 

(ясла-садок) «Сонечко» загального розвитку 

Криворізької районної ради Дніпропетровської області

на 2020 - 2021 навчальний рік

Пояснювальна записка

 

Робочий навчальний план Комунального закладу «Надеждівський дошкільний навчальний заклад «Сонечко» загального розвитку» Криворізької районної ради  Дніпропетровської області на 2020-2021 навчальний рік складено відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 № 446, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.05.2015 за № 520/26965, листів Міністерства освіти і науки України від 30.07.2020р. № 1/9-411 «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти в 2020/2021 навчальному році», від 22.07.2020р. № 1/9-394 «Про Перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у дошкільних навчальних закладах у 2020/2021 навчальному році», згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 12.05.2012 № 615, Санітарним регламентом для дошкільних навчальних закладів, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14.04.2016 за № 563/28693.

 

У 2020-2021 навчальному році у закладі:

1 група - різновікова (3-й, 4-й рік життя) – 15 дітей;

1 група – різновікова (4-й. 5-й рік життя) – 15 дітей.

Для реалізації Базового компоненту дошкільної освіти в групах молодшого віку різновіковій та середнього віку використовується Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»

Для реалізації діяльності: 

за освітньою лінією «Дитина в соціумі» використовується парціальна програма з морального виховання дітей дошкільного віку «Скарбниця моралі», програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку «Україна -моя Батьківщина»;

за освітньою лінією «Особистість дитини» використовується  програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку «Україна - моя Батьківщина»;

за освітньою лінією «Дитина у світі культури», «Гра дитини» використовується парціальна програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному закладі «Грайлик», програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку «Радість творчості»;

        за освітньою лінією «Здоров’я та фізичний розвиток» використовується парціальна програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку «Казкова фізкультура», програма з основ здоров′я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку «Про себе треба знати, про себе треба дбати».

 

Робочий навчальний план 

Комунального закладу «Надеждівський дошкільний навчальний заклад

(ясла-садок) «Сонечко» загального розвитку» 

Криворізької районної ради Дніпропетровської області

на 2020 - 2021 навчальний рік

Види діяльності за освітніми лініями

Кількість занять на тиждень за віковими групами

група № 1 різновікова 

«Сонечко»

група №2 різновікова «Веселі бджілки»

Перша молодша (від 2 до 3 років)

Друга молодша 

(від 3 до 4 років)

Друга молодша 

(від 3 до 4 років)

Середня 

(від 4 до 5 років)

Ознайомлення із соціумом

1

2

2

2

Ознайомлення з природним довкіллям

1

1

1

1

Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна тощо)

4

4

4

5

Сенсорний розвиток

2

-

-

-

Логіко-математичний розвиток

-

1

1

1

Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування

2

3

3

3

Здоров’я та фізичний розвиток

2

3

3

3

Загальна кількість занять на тиждень

10

11

11

15

Максимально допустиме навчальне навантаження на тиждень дитину 

(в астрономічних годинах)

1,4

3,5

3,5

5,3