Освітня програма

КЗ «Надеждівський дошкільний навчальний заклад 

(ясла-садок) «Сонечко» загального розвитку» 

Криворізької районної ради Дніпропетровської області  

на 2020-2021 н.р.

 

Програма розроблена відповідно до вимог Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»«Про забезпечення функціонування української мови як державної», Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція) та Концепції Нової української школи.

Освітня діяльність в дошкільному навчальному закладі у 2020/2021 навчальному році буде організована відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Указу Президента України від 13.10.2015 №580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція), Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 №641), Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 №305), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 №234), Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 №446), листів Міністерства освіти і науки:  «Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період» (від 16.03.2012 №1/9-198), «Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період» (від 28.05.2012 №1/9-413), «Про розроблення програм для дошкільної освіти» (від 28.02.2013 №1/9-152), «Щодо вирішення окремих питань діяльності керівників гуртків дошкільних навчальних закладів» (18.09.2014 №1/9-473), «Щодо організації роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах» (від 02.09.2016 №1/9-454), «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах» (від 02.09.2016 №1/9-456), «Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах» (від 25.07.2016 №1/9-396), «Щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками вихованців» (від 11.10.2017 №1/9-546), «Щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти» (від 19.04.2018 №1/9-249), «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році» (від 30.07.2020 № 1/9-411), «Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2020/2021 навчальному році» ( від 22.07.2020 № 1/9-394), «Щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах»  ( від12.10.2015 №1/9-487), «Щодо створення інклюзивного освітнього середовища у закладах освіти»  (від 25.06.2020 № 1/9-348), «Щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти» (від 14.02.2019 №1/11-1491), власного статуту та інших нормативно-правових документів в сфері освіти.

Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) загального типу здійснює освітньо-виховний процес у 2020/2021 навчальному році за такими пріоритетними напрямами:

- пізнавальний

- фізкультурно-оздоровчий.

Навчальний рік у закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, літній оздоровчий період – з 1 червня по 31 серпня. Загальна тривалість канікул, під час яких заняття з вихованцями не проводяться, складає 120 днів:

літні – 92 календарних днів з 1 червня по 31 серпня,

осінні – 7 календарних днів з 26 жовтня по 01 листопада,

зимові – 14 календарних дні з 25 грудня  по 10 січня,

весняні – 7 календарних днів з 22 березня по 28 березня.

У період канікул з дітьми проводиться фізкультурно-оздоровча і художньо-продуктивна діяльність.    

У дошкільному навчальному закладі встановлено 5-денний навчальний тиждень. Заклад працює з 7.30 до 18.00. 

Враховуючи підсумки освітньої діяльності за минулий навчальний рік педагогічний колектив закладу дошкільної освіти продовжує спрямовувати свою діяльність у наступному році на вирішення методичної теми: «Інтегрований підхід до організації та проведення освітнього процесу днз».

Основні завдання ЗДО «Сонечко»

- охорона життя і здоров’я дітей, оновлення та удосконалення форм, змісту, методів фізкультурно-оздоровчої роботи шляхів формування у дошкільників ціннісного ставлення до власного здоров’я;

- оновлення стратегії і тактики взаємодії педагогів з батьками.

 У закладі дошкільної освіти (ясла-садок) «Сонечко» загального типу функціонує 2 групи: різновікова група (від 2 до 3,5 років);

                              різновікова група (від 3,5 до 5 років).

Заклад реалізує форми охоплення дошкільною освітою дітей мікрорайону: групи повного дня.

  У освітньому процесі закладу реалізується зміст інваріантної та варіативної складової Базового компоненту дошкільної освіти за комплексними та парціальними програмами.

  Зміст інваріантної складової забезпечується через чинну Програму розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» Білан О.І., Максименко О.Л., Возна Л.М. та ін., освітню програму «Впевнений старт» для дітей середнього дошкільного віку / [Н.В.Гавриш, Т.В.Панасюк, Т.О.Піроженко, О.С.Рогозянський, О.Ю.Хартман, А.С.Шевчук].

Мета освітньої програми - реалізація комплексу розвивальних, виховних, навчальних функцій та змістовних напрямів організації життєдіяльності в межах вікової компетентності дітей від 2 до 5(6) років із поступовим ускладненням змістовної наповнюваності на кожному віковому етапі.

Завдання програми - сформованість мінімально достатнього та необхідного рівня освітніх компетенцій дитини перших 5(6) років життя, що забезпечує її повноцінний психофізичний та особистісний розвиток і психологічну готовність до навчання у школі. Визначені Базовим компонентом дошкільної освіти вимоги до обсягу необхідної інформації, життєво важливих умінь і навичок, системи ціннісних ставлень до світу та самої себе відображені у програмі є обов’язковими для виконання всіма учасниками освітнього процесу

Структура програми - визначення освітніх ліній відповідно до Базового компонента дошкільної освіти, визначення загального обсягу навантаження на кожний вік дитини: ранній вік (третій рік життя), молодший вік (четвертий рік життя), середній вік (п’ятий рік життя), старший дошкільний вік (шостий рік життя). Кожна освітня лінія програми завершується показниками компетентності.

Види діяльності

Розподіл занять на тиждень в організованих видах діяльності укладається за змістовними освітніми лініями відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України  20.04.2015 №446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності». Кількість занять інваріантної складової повністю відповідає вимогам наказу. Види діяльності плануються за освітніми лініями: «Ознайомлення із соціумом», «Ознайомлення з природним довкіллям», «Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна тощо), «Сенсорний розвиток», «Логіко-математичний розвиток», «Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування», «Здоров’я та фізичний розвиток». Реалізація програми передбачає врахування принципу інтеграції освітніх ліній у відповідності з віковими можливостями і особливостями вихованців.

Форми організації освітнього процесу

Набуття різних видів компетенцій дитиною дошкільного віку відбувається в різних видах діяльності (ігровій ― провідній для дітей дошкільного віку; руховій; природничій; предметній; образотворчій, музичній, театральній, літературній; сенсорно-пізнавальній і математичній; мовленнєвій; соціокультурній та інших) і вимагає практичного засвоєння дитиною системи елементарних (доступних) знань про себе та довкілля, моральних цінностей, уміння доречно застосовувати набуту інформацію. Організоване навчання проводиться у формі занять, починаючи з 3-го року життя. Протягом дня рівномірно розподіляються всі види активності за основними лініями розвитку залежно від бажань та інтересу дітей.

Тривалість спеціально організованих фронтальних занять становить:

     - у першій молодшій групі – не більше 10 хвилин;

     - у другій молодшій групі – не більше 15 хвилин;

     - у середній групі –20 хвилин;

Тривалість перерв між заняттями – не менше 10  хвилин.

Розподіл занять на тиждень в організованих видах діяльності укладається за змістовними освітніми лініями відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України  20.04.2015 №446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності». Кількість занять інваріантної складової повністю відповідає вимогам наказу.

У освітньому процесі використовуються такі форми організації діяльності дітей: інтегровані, комплексні, індивідуальні, індивідуально-групові, групові заняття, а також міні-заняття упродовж дня, гуртки за інтересами:

у молодшій групі:

з художньо-продуктивної діяльності ( «Умілі рученята» - 1 заняття на тиждень,

у середній групі:

з художньо-продуктивної  діяльності (театралізації« У світі казки чарівної»)  

 - 1 заняття на тиждень,

  з фізкультурно-спортивного спрямування «Здоров’ятко» - 1 заняття на тиждень.

Робота в гуртках за інтересами дітей ЗДО, є самостійною додатковою організаційною формою освітнього процесу. Її мета: задовольняти потреби й зацікавленості дитини до певного виду діяльності, розвивати її природні, загальні та спеціальні здібності; активізувати дитячу творчість, своєчасно виявляти обдарованість. Заняття в гуртках за інтересами переважно планується в другій половині дня. Тривалість гурткової роботи – 15-25 хв. залежно від віку дітей. День проведення гурткової роботи визначено у розкладі занять кожної вікової групи.

Для програмно-методичного забезпечення освітнього процесу використовуються навчальні видання, рекомендовані Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2020/2021 навчальному році розміщені на сайті Міністерства освіти і науки України https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/5f2/402/c17/5f2402c174135147155911.pdf

Зміст освітньої програми передбачає:

формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дитини;

виховання елементів природо доцільного світогляду, розвиток позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;

утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини;

розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей.

Реалізацію змісту освітньої програми здійснює команда педагогів: вихователі, музичний керівник.

У закладі впроваджується інноваційна освітня діяльність:

- методика Макото Шичиди

-Мнемотехніка за Г. Чепурним

- Лего-конструювання

- Дитячий туризм

- Нетрадиційні техніки малювання

-методика музичного виховання за системою К.Орфа

 

Проект робочого навчального плану

Надеждівського закладу дошкільної  освіти (ясла-садок) 

«Сонечко» загального типу

Криворізької районної ради Дніпропетровської області 

на 2020/2021 навчальний рік

В освітньому процесі закладу реалізується зміст інваріантної та варіативної складової Базового компоненту дошкільної освіти за комплексними та парціальними програмами.

Інваріантна складова

Програми

Автор

Ким, коли затверджені

Комплексні

Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»

Білан О.І

Возна Л.М.

Максименко О.Л. та ін.

Міністерством освіти і науки, України листом від 23. 05.2017 року №1/11-4988

Освітня програма «Впевнений старт» для дітей середнього та старшого дошкільного віку.

Н.В.Гавриш,

Т.В.Панасюк,

Т.О.Піроженко, О.С.Рогозянський,

О.Ю.Хартман, А.С.Шевчук

За заг. наук. ред. Т.О.Піроженко.

Міністерством освіти і науки, України листом від 01.08..2017 року №1/11-7684

Парціальні освітні програми

     

«Україна-моя Батьківщина» програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку

Каплуновська О.М.

Комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист ІІТЗО від 25.03.2016  

№2.1/12-Г-85)

     

 Програма з морального виховання дітей «Скарбниця моралі»

Лохвицька Л.

Лист ІМЗО 

від 08.11.2019р  №22.1/12-Г-1054

     
     

Програма оздоровчо-освітньої роботи з дітьми « Музично–оздоровчі мандрівки»

Боднар С.

Комісією з дошкільної педагогіки та психології науково-методичною радою з питань освіти Міністерства освіти і науки України лист

від 31. 10.2016  №2.1/12-Г-795

Програма розвитку дітей від 2 до 6 років і методичні рекомендації «Безмежний світ гри з LEGO» 

Рома О. Ю.,

Борук О. П.

Близнюк В. Ю

Гангало В. Л.

Косенко Ю. В.

Лист ІМЗО від 28.12.2015 № 2.1/12-Г-150

Розподіл  занять на тиждень на дитину

В комунальному закладі «Надеждівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Сонечко» загального розвитку» 

Криворізької районної ради Дніпропетровської області

на 2020- 2021 навчальний рік

Види діяльності за освітніми лініями

Кількість занять на тиждень за віковими групами

група № 1 різновікова 

«Сонечко»

група № 2 різновікова  «Веселі бджілки»

Перша молодша (від 2 до 3р)

Друга молодша 

(від 3 до 4р)

Друга молодша 

(від 3 до 4р)

Середня (від 4 до 5р)

Ознайомлення із соціумом

1

2

2

2

Ознайомлення з природним довкіллям

1

1

1

1

Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна тощо)

4

4

4

5

Сенсорний розвиток

2

-

-

-

Логіко-математичний розвиток

-

1

1

1

Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування

2

3

3

3

Здоров’я та фізичний розвиток

2

3

3

3

Загальна кількість занять на тиждень

10

11

11

15

Максимально допустиме навчальне навантаження на тиждень дитину 

(в астрономічних годинах)

1,4

3,5

3,5

5,3

 

Примітки:

Художня література. 1 заняття на тиждень проводиться:

у І молодшій групі інтегрується у заняття, освітньої лінії «Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування»,

у II молодшій групі вводиться, як окреме заняття за рахунок кількості занять освітньої лінії «Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування»,

у середній групі, як окреме заняття за рахунок кількості занять освітньої  лінії  «Художньо-продуктивна діяльність».

Гуртки:

 «Умілі рученята» - 1 заняття на тиждень вівторок  ІІ половина дня

« Здоров’ятко» - 1 заняття на тиждень середа ІІ половина дня

 «В світі казки чарівної» - 1 заняття на тиждень четвер ІІ половина дня