Методична робота в ДНЗ це цілісна, заснована на досягненнях науки й педагогічного досвіду, на конкретному аналізі навчально-виховного процесу система взаємозалежних дій і заходів, спрямованих на:

 • всебічне підвищення кваліфікації й професійної майстерності кожного вихователя;
 • розвиток і підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу ДНЗ в цілому;
 • вдосконалювання навчально-виховного процесу;
 • досягнень оптимального рівня виховання й розвитку конкретних дітей.

Функції методичної роботи:

 • забезпечення професійною інформацією;
 • організація методичної й науково-дослідної роботи ДНЗ;
 • підтримка експериментальної роботи педагогів в ДНЗ;
 • діагностика й аналіз навчально-виховного процесу;
 • організація індивідуального консультування й професійної підтримки педагогів;
 • допомога педагогам в підготовці до атестації;
 • організація підвищення кваліфікації;
 • допомога щодо підвищення якості освітнього процесу;
 • виявлення, підтримка й поширення педагогічного досвіду;
 • участь і організація семінарів, конференцій, майстер-класів;
 • виявлення, підтримка й поширення педагогічного досвіду;
 • допомога, участь у розробці й проведенні експертизи інноваційних програм, методик, навчальних планів;
 • методична допомога в проведенні відкритих заходів;
 • допомога у проведенні професійних конкурсів.

Методичний кабінет дошкільного навчального закладу:

 • є центром методичної допомоги працівникам ДНЗ;
 • поширення науково-психолого-педагогічних знань серед батьків, громадськості щодо розвитку, виховання і навчання дітей дошкільного віку.

Нормативно - правова база

 • Закони України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»
 • «Положення про дошкільний навчальний заклад»
 • Закон України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної , середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу»
 • Типове положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу
 • Інструкція «Про ділову документацію в дошкільних закладах»
 • Типове положення «Про атестацію педагогічних працівників України»
 • Положення «Про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності»
 • Наказ МОНУ «Про затвердження «Типового переліку обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок в днз»

Інструктивно-методичні листи

 • Лист КВНЗ «Про планування освітнього процесу дошкільних навчальних закладах»
 • Лист МОН України «Щодо організації роботи в дошкільних навчальних закладах 2016/2017 н. р.»
 • Лист МОН України «Про перелік навчальної літератури, що має відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, для використання у дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році»
 • Інструктивно-методичні рекомендації «»Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі»
 • Інструктивно-методичні рекомендації «Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку»