Правила прийому до ДНЗ

Прийом дітей  до дошкільного закладу здійснюється на підставі:

Відрахування дитини з ДНЗ

Порядок вiдрахування дитини з дошкiльного навчального закладу:

Згідно Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого Постановою КМУ від 12.03.2003 р. №305 «Про затвердження Положення про дошкільнийнавчальний заклад», зі змінами, затвердженими Постановою КМУ від 16.11.2011 р. №1204 відрахування дитини з дошкільного навчального закладу може здійснюватись :

  1. За бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;
  2. На підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у ДНЗ;
  3. У разі не сплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.